Lees verder

Onze kernwoorden:

  • Vertrouwen in jezelf/de ander
  • Respect voor elkaar/omgeving
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • TOM, teamonderwijs op maat
  • Samenwerken in units

TOM school Wereldwijzer is een school met een uitnodigende houding naar uw kind en u als ouder. We vinden het voor uw kind belangrijk, dat er een goed evenwicht wordt gevonden tussen leervakken, creatieve vakken en sociale vorming, zodat uw kind
  • vertrouwen heeft in zichzelf en in de ander,
  • respect en belangstelling heeft voor de ander en voor de omgeving,
  • verantwoordelijkheid draagt, eigenaarschap ontwikkelt.
We streven er naar, dat wanneer uw kind na ongeveer acht jaar de basisschool verlaat, zij of hij een goede aansluiting heeft met het voortgezet onderwijs, stevig in het leven staat en goed met anderen kan omgaan. Natuurlijk kan de school dat niet alleen. Wij doen dat graag samen met u als ouder.

Leerling aan het woord

Bij ons op school letten ze op waar je iets minder in bent en waar je beter in bent.