Onderwijsconcept

TOM, onderwijs anders, is een aanpak voor verandering en vernieuwing: het geeft invulling aan eigentijds onderwijs, met meer aandacht voor de eigen leerweg van de leerlingen en een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam.

Team Onderwijs op Maat (TOM)

TOM, onderwijs anders, is een aanpak voor verandering en vernieuwing: het geeft invulling aan eigentijds onderwijs, met meer aandacht voor de eigen leerweg van de leerlingen en een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam.

Wat is Team Onderwijs op Maat?

TOM onderwijs anders is eigenlijk geen onderwijsconcept maar een organisatievorm, waarbij veel groepsdoorbrekend gewerkt wordt.
In TOM scholen wordt aan drie belangrijke aspecten aandacht besteed:

1. Inzet van personeel

's Ochtends zitten de leerlingen grotendeels in hun basisgroep waar zij  instructie krijgen voor de basisvaardigheden lezen, spelling en rekenen.
's Middags zitten ze in hun unit,  waar ze groepsoverstijgend werken aan de wereldoriënterende thema's (en taal).
Alle leerkrachten, leraarondersteuners, onderwijsassistenten en vakleerkrachten van een unit zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen in die unit.
Voor optimale afstemming vindt naast veel informeel overleg ook structureel overleg, de unitvergadering, plaats.

2. Organisatie van het onderwijs

Op TOM school Wereldwijzer zoeken we naar zoveel mogelijk betekenisvolle leeractiviteiten.
Dit is het duidelijkst te zien in de groepsoverstijgende activiteiten in de units.
Iedere 3 á 4 weken staat een wereldoriënterend of VVE-Piramide thema centraal.
In een thema komen aspecten van geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, verkeer etc. aan de orde,
maar ook de expressievakken, zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en drama.
Indien mogelijk gaan de kinderen de wereld in of halen we de wereld naar binnen.


Voorbeelden:

  • Steentijd: Naar het Zuiderzee buitenmuseum,
  • Middeleeuwen: Ridders op school,
  • Menselijk lichaam: naar Corpus en gastles,
  • Australië: workshop digeridoo spelen,
  • Nederland: bezoek aan de molen of naar 'This is Holland'.


Bij het werken in de unit zetten we regelmatig de chromebooks in en werken we met google classroom.

De leerlingen kunnen kiezen welke opdrachten ze gaan maken.
De opdrachten in de ontdekwerkplaats hebben meer een keuzekarakter.
De opdrachten in de taalwerkplaats hebben een verplicht karakter.
Vaak is er een oefenopdracht en daarna een beoordelingsopdracht.
Het werk waar ze trots op zijn of waarmee ze kunnen bewijzen dat ze de doelen hebben gehaald wordt in hun portfolio bewaard.


Belangrijke aspecten van ons 'unitwerken' zijn:

  • uitdagend,
  • samenwerken,
  • zelfstandig leren,
  • leren plannen,
  • eigenaarschap.
 

3. Inrichting van een krachtige leeromgeving

Elk thema moet betekenisvol zijn en we proberen er zoveel mogelijk samenwerkende en ontdekkende leervormen in te brengen.
Iedere unit richt een thematafel en/of een ontdektafel in. Bij elk thema zorgen we voor veel concrete materialen en doe-activiteiten.
In de ontdek- en taalwerkplaatsen zijn duidelijk zichtbare hoeken ingericht, op kleur en met bordjes.


De school is ondertussen ook helemaal aangepast aan de vernieuwde werkwijze. 
Elk unit heeft een eigen kleur en binnen de units zijn schuifdeuren geplaatst.


Unit 1: twee heterogene kleutergroep en groep 3. 
Unit 2: bestaat uit een combinatiegroep van groep 4 en 5.
Unit 3: bestaat uit twee combinatiegroepen, de groepen 6/7 en 7/8.

Leerling aan het woord

Bij ons op school letten ze op waar je iets minder in bent en waar je beter in bent.