Ouderraad

Op TOM school Wereldwijzer is een enthousiaste groep ouders actief in de Ouderraad (OR).

Ouderraad (OR)

Op TOM school Wereldwijzer is een enthousiaste groep ouders actief in de Ouderraad (OR).

Organisatie

De ouderraad (OR) beheert de vrijwillige activiteitenbijdrage en betaalt hiermee allerlei activiteiten op school, die anders niet mogelijk zouden zijn. 
De OR helpt bij de organisatie van verschillende feestelijkheden: Sint Maarten, Sinterklaas, het kerstfeest, het paasontbijt of Oranjefeest en de Avondvierdaagse.
Daarnaast verzorgen zij de versiering en aankleding van de school. 

Het team is erg blij met deze hulp, want vele handen maken licht werk en er valt behoorlijk wat te regelen en te doen om al die leuke activiteiten mogelijk te maken. 
 

Ons Evenementenbureau

Danny Kuperus, medewerker van Wereldwijzer, heeft de taak op zich genomen alle activiteiten te coördineren en aan te sturen. Dit om de werkdruk bij de leerkrachten te verminderen. Binnenkort draagt zij, in verband met haar verhuizing, de werkzaamheden over aan juf Annerie.
 

Schoolfeest

Elk jaar organiseert de ouderraad ons gezellige schoolfeest. Het feest heeft telkens een ander thema, waaraan de leerlingen, voorafgaand aan het feest in de units werken.
Tijdens het schoolfeest hoopt de ouderraad extra inkomsten te krijgen, waarmee mooie dingen voor school aangeschaft kunnen worden.
Zo hebben we op het plein een prachtige nestschommel, een survivalbaan en sinds dit jaar meer dan 40 instrumenten voor de muzieklessen.
 

Schoolkamp en schoolreisjes

In groep 8 gaan de kinderen op schoolkamp. Het kamp is een mooie begin van hun laatste schooljaar op de basisschool.
De andere groepen gaan op schoolreis. Onze leerkrachten zoeken ieder jaar een leuke bestemming hiervoor uit.
De kosten voor het kamp en de schoolreis vallen niet onder de vrijwillige activiteitenbijdrage, maar worden apart in rekening gebracht aan de ouders. 

Leerling aan het woord

Bij ons op school letten ze op waar je iets minder in bent en waar je beter in bent.