Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders/verzorgers en medewerkers van de school. De leden worden gekozen door de ouders en medewerkers van de school.

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders/verzorgers en medewerkers van de school. De leden worden gekozen door de ouders en medewerkers van de school.

Advies of meebeslissen

De Medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan van de school.
In de MR worden allerlei zaken besproken, die de school aangaan.
De bevoegdheden van de MR zijn bij wet en reglement geregeld.
Bij het nemen van belangrijke beslissingen moet de MR eerst om advies gevraagd worden.
In een aantal gevallen kan een besluit alleen genomen worden als de MR met dat besluit instemt.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Voor informatie over de MR of voor het aandragen van onderwerpen ter bespreking in de MR kunt u contact opnemen met de schoolleiding.
De MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten.
De leden van de MR worden gekozen door de ouders en leerkrachten van Wereldwijzer.

 

Leerling aan het woord

Bij ons op school letten ze op waar je iets minder in bent en waar je beter in bent.