Onze missie en visie

Wereldwijzer is een school waar ieder kind uitgedaagd en wereldwijzer wordt.

Onze missie en visie

Wereldwijzer is een school waar ieder kind uitgedaagd en wereldwijzer wordt.

Onze visie op leren

Kinderen ontwikkelen zich deels 'van nature'. Ze zijn nieuwsgierig, doen onderzoek, experimenteren en verkennen hun omgeving. Daar willen we op Wereldwijzer zoveel mogelijk gebruik van maken, om er voor te zorgen dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen en met goede resultaten onze basisschool kan verlaten.
 

Openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs heeft als motto: 'Niet apart, maar samen'. Wij onderschrijven dit motto van harte, omdat wij heel graag willen bereiken dat iedereen, ongeacht hun achtergrond, goed met elkaar leren omgaan.
 

Kernwaarden van openbaar onderwijs

De openbare school heeft plaats voor iedere leerling. In de wet heet dit 'algemeen toegankelijk'. 
De openbare school is daarom hét voorbeeld van 'de samenleving in het klein'.
Op een openbare school worden leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op hun rol in de samenleving, waarbij de Nederlandse normen en waarden gerespecteerd worden.  
De school geeft daarbij zelf het voorbeeld, door de manier waarop zij omgaat met de leerlingen, ouders, personeelsleden en de omgeving van de school.
Het karakter van de openbare school wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kernwaarden van het openbaar onderwijs: 
  • Ieder kind is welkom
  • Wederzijds respect
  • Waarden en normen
  • School en samenleving
  • Ruimte voor elke levensbeschouwing en godsdienst
  • Iedereen benoembaar
     

Leerling aan het woord

Bij ons op school letten ze op waar je iets minder in bent en waar je beter in bent.