Vrijwillige activiteitenbijdrage

Vrijwillige activiteitenbijdrage

Vrijwillige activiteitenbijdrage

De activiteitenbijdrage is voor een school heel erg belangrijk. De vrijwillige activiteitenbijdrage is voor dit jaar 22.50 euro per kind. Dit bedrag kan eventueel in termijnen worden betaald. Hierbij een overzicht van waar de ouderbijdrage aan wordt besteed:
  • Sinterklaas (de personen, de kleding, de versiering, de klassencadeaus, de versnaperingen).
  • Kerst (de versiering en versnaperingen).
  • Aankleding van de school bij andere activiteiten, zoals schoolthema.
  • Eten en drinken bij verschillende (sport)activiteiten.
  • Extra materialen voor de klassen.
  • Afscheidsfeest van groep 8.
  • Daarnaast wordt er regelmatig door de school teruggevallen op de reserves van de ouderbijdrage voor bijvoorbeeld excursies en afsluiting van projecten.

Mocht het betalen voor u een probleem zijn, kunt u contact opnemen de directeur. Het is namelijk mogelijk om via Stichting Leergeld iets te regelen. 

Stichting Leergeld
Het kan voorkomen dat u niet in staat bent de financiële verplichtingen voor uw kind op school na te komen. Soms kan Stichting Leergeld u dan helpen. Indien u daar gebruik van wilt maken, kunt u aan het begin van het schooljaar bij juf Martha een brief van school ophalen. Deze heeft u nodig voor de aanvraag bij de Stichting te regelen.
Zie voor verdere uitleg over Stichting Leergeld de site: https://www.leergeldwestfriesland.nl/
U kunt ook mailen naar leergeldhoorn@live.nl

Leerling aan het woord

Bij ons op school letten ze op waar je iets minder in bent en waar je beter in bent.